Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na kolejną konferencję „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”, która odbędzie się w dniach 13–17 maja 2019 roku w Lublinie. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Sekcją Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych.

Tematyka Sympozjum obejmuje następujące zagadnienia: adsorpcja i stabilność układów zdyspergowanych, technologia chemiczna i kataliza, elektrochemia i analityka chemiczna, fizykochemia powierzchni ciała stałego oraz chemia w medycynie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej konferencji: http://fgf.umcs.pl/. Wybrane prezentacje będą rekomendowane do publikacji w czasopiśmie Physicochemical Problems of Mineral Processing (IF 1,2).

W ramach Konferencji planowane jest także posiedzenie Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych, na którym jej członkowie będą mogli wymienić poglądy na temat kierunków dalszej działalności. Jednocześnie gorąco zapraszam nowych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do członkostwa w Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych. Osoby te muszą należeć do Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także złożyć stosowne oświadczenie, w którym wyrażą chęć przynależności do tej Sekcji. Bardzo proszę Państwa o przekazanie tej informacji swoim współpracownikom.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS

Przewodnicząca Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych
Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Używamy plików cookie...

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.