Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 października 2020 roku zmarła

śp.
prof. dr hab. Wanda Brzyska

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 3 listopada o godz. 11.00
w Kaplicy Cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie.

Prof. dr hab. Wanda Brzyska urodziła się 19 lutego 1931 r. w Grodnie. Studia chemiczne ukończyła w 1955 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1964 r., a stopień doktora habilitowanego w 1972 r. W 1984 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1991 r. otrzymała tytuł profesora zwyczajnego.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związana zawodowo przez całe życie. Prorektor ds. Studenckich, Dydaktyki i Wychowania (1980-1981), Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1984-1998), Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Ogólnej (1977-1998), Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej (1998-2001).

Prof. Wanda Brzyska była autorem wielu prac naukowych w zakresie właściwości nowych związków kompleksowych lantanowców i pierwiastków d-elektronowych, twórcą 9 patentów oraz recenzentką kilkudziesięciu książek z dziedziny chemii. Wypromowała ponad 170 magistrów, 15 doktorów i 7 doktorów habilitowanych. Wieloletni członek Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Wielokrotnie nagradzana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Lublina, Medalem Województwa Lubelskiego za Zasługi dla Lubelszczyzny.

W osobie Pani Profesor żegnamy wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń studentów oraz młodej kadry naukowej, Osobę wielce zasłużoną dla polskiej i światowej chemii.

Używamy plików cookie...

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.