Plan pracy Lubelskiego Oddziału PTChem i sekcji PTChem Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych w roku 2022.

W roku 2022 oddział planuje organizację następujących konferencji:

  1. XVI Konferencja Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (NPMS), Lublin, czerwiec 2022;
  2. 64. Zjazd PTChem w dniach 11-16 września 2022;
  3. 23rd International Symposium Surfactants in Solution (SIS), Lublin, 11-16 września;
  4. 15thPannonian International Symposium on Catalysis, Jastrzębia Góra, 09.2022;
  5. XI International Symposium on Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids (ISSHAC), Warszawa 18-23 września 2022 r.

Współorganizatorem wszystkich konferencji będzie Wydział Chemii UMCS. Wpłaty uczestników będą gromadzone na rachunku bankowym Oddziału.

Oddział planuje w dalszym ciągu prowadzić:

  • sprawowanie opieki merytorycznej i administracyjnej nad pokazami chemicznymi odbywającymi się na Wydziale Chemii UMCS;
  • przyznawanie nagród za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie;
  • popularyzację wiedzy chemicznej poprzez organizację odczytów i seminariów naukowych;
  • wspieranie finansowe kół naukowych działających na Wydziale Chemii UMCS oraz doktorantów.
Używamy plików cookie...

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.