Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

 

Powołanie Sekcji:

  • 18 maj 1993 r. – Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. dr hab. Roman Leboda, zwrócił się do Prezesa Zarządu Głównego PTChem z prośbą o rejestrację nowej sekcji “Chemia Fizyczna Zjawisk Powierzchniowych”, której celem byłoby organizowanie sympozjów krajowych i międzynarodowych, szkoleń i kursów naukowych udziałem specjalistów polskich i zagranicznych, inicjowanie i wspieranie działalności wydawniczej z zakresu fizykochemii powierzchni, pomoc w nawiązywaniu współpracy naukowej ośrodkami zagranicznymi oraz promowanie dalszego rozwoju tej dziedziny nauki w Polsce. Na Przewodniczącego Sekcji prof. Leboda zaproponował prof. dr hab. Władysława Rudzińskiego, który był inicjatorem utworzenia tej sekcji i jest znanym specjalistą w tej dziedzinie.
  • maj 1994 r. – w Kazimierzu n/Wisłą zorganizowano inauguracyjne spotkanie członków założycieli sekcji PTChem “Chemia Fizyczna Zjawisk Powierzchniowych”, której celem było zaprezentowanie tematyki badawczej poszczególnych ośrodków i zespołów.
  • 10 czerwiec 1997 r. – na spotkaniu sekcji PTChem “Chemia Fizyczna Zjawisk Powierzchniowych” w Krakowie członkowie sekcji podjęli jednomyślnie decyzję o zmianie nazwy sekcji na “Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych”.

 

Władze Sekcji Chemia Fizyczna Zjawisk Międzyfazowych/Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych

 

Obecne władze SFZM PTChem (2019-2021)

Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska (UMCS Lublin)
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Anna Zdziennicka (UMCS Lublin)
Sekretarz: dr hab. Katarzyna Szymczyk, prof. UMCS (UMCS Lublin)

2016-2018
Przewodniczący: dr hab. Adam W. Marczewski (UMCS Lublin)
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. inż. Kazimiera A. Wilk (PWr Wrocław)
Sekretarz: dr hab. Marta Szymula (UMCS Lublin)

2013-2015:
Przewodniczący: dr hab. Adam W. Marczewski (UMCS Lublin)
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Janina Milewska-Duda (AGH Kraków)
Sekretarz: dr hab. Marta Szymula (UMCS Lublin)

2010-2012:
Przewodniczący: prof. dr hab. Władysław Rudziński (UMCS Lublin)
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Janina Milewska-Duda (AGH Kraków)
Sekretarz: dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS (Lublin)

2007-2009:
Przewodniczący: prof. dr hab. Władysław Rudziński (UMCS Lublin)
Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Janina Milewska-Duda (AGH Kraków)
Sekretarz: dr hab. Lucyna Hołysz, prof. UMCS (Lublin)

2004-2006:
Przewodnicząca: dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS (Lublin)
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski (WAT Warszawa)
Sekretarz: dr hab. Lucyna Hołysz, prof. UMCS (Lublin)

1997-1999, 2000-2003:
Przewodniczący: prof. dr hab. Władysław Rudziński (UMCS Lublin)
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Leszek Czepirski (AGH Kraków)
Sekretarz: dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek (UMCS Lublin)

1994-1996:
Przewodniczący: prof. dr hab. Władysław Rudziński

Używamy plików cookie...

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.